nöjd med sin sånginsatts under Eurovision
Obehöriga tog sig in på Eurovision – utreds
Lantbrukaren hoppas att samzoner ska göra det EU inte klarat | SvD
Christer Björkman har förts till sjukhus
favoriterna i Eurovision Song Contest i Riktlinjer
Irriterat om Ararat | SvD
Nyheter

IBD Home lanseras för barn med inflammatorisk tarmsjukdom

IBD Home, som idag används av vuxna inom den svenska sjukvården, görs nu tillgänglig för barn från fyra år och uppåt. Tjänsten ska stödja patienterna att hantera sin egen hälsa under dygnets alla timmar oberoende av var de befinner sig. Med hjälp av en app... Läs mer

Ny riktlinje kapselenteroskopi

Endoksopiutskottet har tagit fram en ny riktlinje för kapselenteroskopi. Syftet är att öka kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet för tunntarmsendoskopi i Sverige. Riktlinjen omfattar endast kapselenteroskopi dvs. tunntarmsundersökning med videokapselendoskopi där en sväljbar kapsel används för bildtagning. Den kompletta riktlinjen kan läsas här.

Paris Hepatology Conference

För hepatologiskt intresserade kollegor finns i januari ett två dagars möte med utmärkta föreläsare och ett brett program om kroniska leversjukdomar inklusive levertumörer. Mer info: /

Närmast i kalendern